DomvPrage.ru

Новые коды чешских виз и ВНЖ (CZ)

Категория А (транзит)

A/VL/-/-/--; letištní průjezdní vízum jednosměrné
A/VD/-/-/--; letištní průjezdní vízum obousměrné
A/LZ/-/-/--; sluţební letištní průjezdní vízum jednosměrné
A/DZ/-/-/--; sluţební letištní průjezdní vízum obousměrné

Категория С (до 90 дней)

C/VB/00/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů jednorázové za účelem zdravotním
C/VB/01/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů jednorázové za účelem obchodním
C/VB/02/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů jednorázové za účelem kulturním
C/VB/03/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů jednorázové za účelem návštěvy rodiny nebo přátel
C/VB/04/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů jednorázové na základě pozvání
C/VB/05/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů jednorázové za účelem oficiálním, politickým
C/VB/07/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů jednorázové za účelem sportovním
C/VB/10/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů jednorázové za účelem turistiky
C/VB/11/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů jednorázové za účelem odborné přípravy, studia
C/VB/12/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů jednorázové za účelem tranzitu
C/VB/27/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů jednorázové za účelem zaměstnání
C/VB/93/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů jednorázové za účelem turistiky ADS Čína
C/VB/99/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů jednorázové za jiným účelem
C/VH/00/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů pro dva vstupy za účelem zdravotním
C/VH/01/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů pro dva vstupy za účelem obchodním
C/VH/02/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů pro dva vstupy za účelem kulturním
C/VH/03/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů pro dva vstupy za účelem návštěvy rodiny nebo přátel
C/VH/04/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů pro dva vstupy na pozvání
C/VH/05/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů pro dva vstupy za účelem oficiálním, politickým
C/VH/07/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů pro dva vstupy za účelem sportovním
C/VH/10/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů pro dva vstupy za účelem turistickým
C/VH/11/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů pro dva vstupy za účelem odborné přípravy, studia
C/VH/12/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů pro dva vstupy za účelem tranzitu
C/VH/27/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů pro dva vstupy za účelem zaměstnání
C/VH/93/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů pro dva vstupy za účelem turistiky ADS Čína
C/VH/99/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů pro dva vstupy za jiným účelem
C/VF/00/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů vícenásobné za účelem zdravotním
C/VF/01/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů vícenásobné za účelem obchodním
C/VF/02/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů vícenásobné za účelem kulturním
C/VF/03/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů vícenásobné za účelem návštěvy rodiny nebo přátel
C/VF/04/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů vícenásobné na pozvání
C/VF/05/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů vícenásobné za účelem oficiálním, politickým
C/VF/07/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů vícenásobné za účelem sportovním
C/VF/10/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů vícenásobné za účelem turistickým
C/VF/11/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů vícenásobné za účelem odborné přípravy, studia
C/VB/12/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů vícenásobné za účelem tranzitu
C/VF/27/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů vícenásobné za účelem zaměstnání
C/VF/93/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů vícenásobné za účelem turistiky ADS Čína
C/VF/99/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů vícenásobné za jiným účelem Annex 22 6
C/BD/-/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů jednorázové diplomatické
C/HD/-/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů pro dva vstupy diplomatické
C/FD/-/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů vícenásobné diplomatické
C/BZ/-/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů jednorázové sluţební
C/HZ/-/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů pro dva vstupy sluţební
C/FZ/-/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů vícenásobné sluţební
C/VG/-/-/--; vízum povolující vstup z důvodu podání ţádosti o udělení povolení k pobytu za účelem dočasné ochrany (§ 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 221/2003 Sb.)
C/VK/81/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů jednorázové – prohlášení o úmyslu podat ţádost o azyl, tzv. vstupní vízum podle § 3d zákona č. 325/1999 Sb., o azylu
C/VK/83/-/--; vízum k pobytu do 90 dnů jednorázové – za účelem řízení o udělení azylu podle § 72 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu

Категория D (свыше 90 дней) 

D/VC/00/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné za účelem zdravotním
D/VC/02/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné za účelem kulturním
D/VC/04/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné na základě pozvání
D/VC/05/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné za účelem oficiálním, politickým
D/VC/06/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné za účelem profesním – podnikání
D/VC/07/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné za účelem sportovním
D/VC/16/-/--, vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné za účelem zaměstnání (cizinec je společníkem obchodní společnosti nebo členem druţstva nebo je členem statutárního orgánu a má povolení k zaměstnání podle §89 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)
D/VC/17/-/--, vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné za účelem rodinným – ţadatelem je manţel/ka
D/VC/18/-/--, vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné za účelem rodinným – ţadatelem je dítě narozené na území České republiky
D/VC/19/-/--, vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné za účelem rodinným – ţadatelem je dítě narozené mimo území České republiky
D/VC/20/-/--, vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné za účelem rodinným – ţadatelem je jiný rodinný příslušník (např. rodič, prarodič)
D/VC/23/-/--, vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné za účelem studijním – směrnice Rady 2004/114/ES
D/VC/24/-/--, vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné za účelem studijním (odborná příprava, stipendium) – jiné neţ podle směrnice Rady 2004/114/ES
D/VC/27/-/--, vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné za účelem zaměstnání
D/VC/36/-/--, vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné pro výkonného manaţera – účast ve statutárním orgánu podle zákona č. 513/1991 Sb.
D/VS/84/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné za účelem strpění pobytu podle § 78b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu
D/VS/85/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – tolerovaný pobyt podle §58a zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců
D/VS/91/-/--, vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – tolerovaný pobyt podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců
D/VC/99/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – za jiným účelem
D/VR/-/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů jednorázové za účelem převzetí povolení k pobytu Annex 22 7
D/UD/-/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů jednorázové za účelem podání ţádosti o povolení k dlouhodobému pobytu udělovanému ministerstvem zahraničních věcí – diplomatické
D/UZ/-/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů jednorázové za účelem podání ţádosti o povolení k dlouhodobému pobytu udělovanému ministerstvem zahraničních věcí – sluţební

Категория R (выездная)

R/VV/-/-/--; výjezdní příkaz Annex 22 8

Оставьте нам сообщение

AntiSpam контроль
ФИО:
E-mail:
Телефон
Skype:
Сообщение
Послать
Print